Serviceringen af TJ-Brønden og vandlåsmodellen som rottespærre

kræver ikke noget specielt eftersyn, men kan følge kommunens

procedurer for eftersyn og kontrol.

 

 

Drift, kontroleftersyn og vedligeholdelse af

rense-inspektionsbrønd med rottespærre.

Fremgangsmåde ved vandlåsmodel:

        

          Trin 1

 

Rense-inspektionsbrønden med rottespærre

er f.eks. monteret som skelbrønd i fortovet.

 

Først vipper du fortovsdækslet til side.

 

                                                                         

                                                          Trin 2           

       

Herefter hejser du brøndens dæksel op så du først kan se ned i brønden om alting er i orden.

 

To indrettede jernstænger med kroge, der er tilpasset brøndens dybde griber i dækslets håndtag og bruges til at hejse dækslet op gennem brønden.

   

          Trin 3

 

Det er nu muligt at

servicerer rottespærrebrønden.

 

Tekstboks: Se næste side