Standardbrønd af vandlåsmodellen.

 

Vandlåsmodel komplet med udluftning

Trin 4

 

Efter kontrollen er gennemført, sænker du brøndens dæksel, der er forsynet med en pil som skal pege i løbsretningen,  tilbage på plads.

 

 

Billedet illustrerer Absalonsgade i Rønne Kommuner, hvor der er sat rottespærre op i hovedkloakken og som skelbrønd ved alle parceller.

Tekstboks: Se næste side