Bornholms Regionskommune

Forsyningsvirksomheden

Møllevænget 1

3730 Nexø

 

 

 

 

 

Rapport

 

 

Denne rapport er bestilt af Bornholms Regionskommune, Forsyningsenheden og udarbejdet af Barslund Skadedyrskontrol og Peter Weile, Miljøstyrelsens konsulent i rottebekæmpelse.

 

Det praktiske arbejde med gennemførelse af undersøgelsen er foretaget af Barslund Skadedyrskontrol. Miljøstyrelsens konsulent har været rådgivende og tilsynsførende på projektet.

 

Undersøgelsen er foretaget i perioden 25. oktober 2005 til 31. januar 2006.

 

Bornholms regionskommune har besluttet at undersøge effekten af de forskellige typer af rottespærrer, der er installeret rundt om i kommunen og som nu har fungeret nogle steder i op til 15 år, da Bornholms Regionskommune vil undersøge den miljø-mæssige effekt og sikre, at man har en effektiv bekæmpelse af rotter med de færreste miljømæssige gener samt forebygge skader på kloaknettet.

 

Med henblik på at undersøge rottespærrernes effekt, er der hængt kloakblokke /giftblokke ned i brønde med rottespærrer, for at måle rotteaktiviteten.

Rottespærrerne er enten placeret således, at spærrerne er etableret på det offentlige kloaknet eller i enkelte sektioner med flere små huse tilknyttet.

 

Konklusion

 

Resultatet af undersøgelsen viser, efter at samtlige 71 kloakbrønde er kontrolleret i alt 5 gange, at der ikke har været tegn på rotteaktivitet overhovedet, derfor kan det fastslås at rottespærren virker efter hensigten, da der i kloakledningerne uden rottespærrer er konstateret høj rotteaktivitet. Rotterne er effektivt blevet holdt væk fra kloakstikkene, i de boliger som spærrerne dækker.

 

 

 

 

 

Det gælder både rottespærrer, der enkeltvis har sikret en ejendom og de, der har været opsat på en hovedledning med flere stikledninger tilknyttet.

 

Fordelen ved at anvende disse typer rottespærre, er at den traditionelle gift-bekæmpelse bliver reduceret til et absolut minimum og man derfor ikke leder gift ud i spildevandet.

 

Skulle de have spørgsmål af nogen art, er de velkommen til at rette henvendelse direkte til mig på telefon nummer +45 23 211 811.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

 

Rune Barslund

Direktør

Barslund Skadedyrskontrol