Hej Torben

Ifølge aftale planer med rottespærre som er afmærket.

På planen med Nyvang er det en del af et erhvervsområde med en restaurant, hvor der er etableret en rottespærre.

Hvorimod rottespærre på planen med Fredenslundsvej er etableret som skelbrønde.

Med venlig hilsen

 

Peter Pedersen

Ingeniør

 

 

 

 

Middelfart Spildevand as

Langelandsvej 22 B mf

5500 Middelfart

www.middelfartspildevand.dk

 

Telefon + 45 8888 4855

Direkte + 45 8888 4864

E-mail pp@middelfartspildevand.dk

Fra: Peter Pedersen [mailto:PP@middelfartspildevand.dk]
Sendt: 31. januar 2011 13:09
Til: 'Torben Jensen'
Emne: Rottespærre Middelfart