Tekstboks: -----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Jorn Thorndal [mailto:Jorn.thorndal@biogenidec.com]
Sendt: 3. februar 2011 09:07
Til: info@kloaksikring.dk
Emne: Rottespærrebrønde


Hej Torben - som lige aftalt telefonisk så er den her -

Jeg står for den daglige drift og vedligeholdelse af alle kloaksystemerne på Biogen Idec.

Jeg kan efter at have reviewet de tilkald vi har haft af eksterne leverandører for at spule, oprense vores kloaker oplyse at vi ikke kan konstaterer driftsforstyrrelser relateret til de monterede rottespærrebrønde, vi har heller ikke haft problemer med rotter i kloakkerne.    

Jørn Thorndal
Manager, Property Admin

 

 

Biogen Idec (Denmark) Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 | DK-3400 Hillerød
Phone: +45 7741 6000 | Direct: +45 7741 6047 | Mobile: +45 2516 4002 | Fax: +45 7741 6070
E-mail: jorn.thorndal@biogenidec.com |
www.biogenidec.dk

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Torben Jensen [mailto:info@kloaksikring.dk]

Sendt: 20. januar 2011 12:44

Til: birgitte.thygesen@biogenidec.com

Emne: Rottespærrebrønde.

 

 

Til Birgitte Thygesen

Til orientering jeg er opfinder af rottespærrebrøndene til kloaksystemerne i Danmark.

Derfor vil jeg gerne forespørge om I vil være mig behjælpelig med at besvare nogle spørgsmål vedrørende mine udviklede rottespærrebrønde som blev monteret rundt om jeres fabrik i sin tid.

Har I haft kloakrotteproblemer på fabrikken efter rottespærrebrøndene er blevet monteret?

Har der været driftsproblemer med kloakken på grund af rottespærrebrøndene?

Årsagen til at jeg spørger er, at der skal laves en ny "Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark" som Folketinget skal behandle i nær fremtid og derfor har man i Miljø og Planlægningsudvalget spurgt mig  om jeg vil indsamle så mange praktiske erfaringer og oplysninger med mine rottespærrebrønde som muligt.

 

Venlig hilsen

Torben Jensen

Tlf 56488147