Oversigtsbillede af Esbjerg Hospital med de 10 lægeboliger på

Finsensvej 17-25B. 

Til Freddy Ravn

Esbjerg Sygehus

 

Da jeg håber I kan være mig behjælpelig med besvarelse, oplysninger og erfaringer fra kloakrotteproblemerne med lægeboligerne på Esbjerg Sygehus så derfor fremsender jeg i følge aftale følgende.

 

 

 

 

Til Freddy Ravn

Den 31 januar 2011

Esbjerg Sygehus.

 

Først vi jeg lige sige tak fordi du gav dig tid til at snakke med mig om de rotteproblemer der var i lægeboligerne på Esbjerg Sygehus tilbage omkring år 2000, hvor der blev monteret en af mine Rense – Inspektionsbrønde med rottespærreeffekt som skelbrønd i kloaksystemet ind til alle lægeboligerne i det område, som var plaget af rotter i meget lang tid. Dengang blev jeg kontaktet og spurgt om jeg eventuelt kunne være Esbjerg Sygehus behjælpelig med at løse disse kloakrotteproblemer, fordi det havde udartet sig til, at der var lægefamilier som måtte flytte væk fra lægeboligerne indtil kloakrotteproblemet var løst.

Årsagen til, at jeg som sagt kontakter jer nu er fordi Miljø og Planlægningsudvalget i Folketinget blandt andet har bedt mig om at indsamle så mange skriftlige oplysninger som muligt fra Esbjerg Hospitaler, Hillerød Amtssygehus og Gentofte Sygehus.

I Folketinget skal der nu i år 2011 udformes en ny.:

 

” Bekendtgørelse og plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark.”

 

 Derfor vil det være værdifuldt for Folketingsbehandlingen af ”

Bekendtgørelsen ” hvis I på Esbjerg Sygehus skriftligt kunne bekræfte, at der er monteret en Rense – Inspektionsbrønd med rottespærreeffekt som skelbrønd ind til disse lægeboliger og at man ikke har haft hverken kloakrotteproblemer eller driftsproblemer ved lægeboligerne i kloakken siden Rense – Inspektionsbrønden er blevet monteret dengang.

 

Freddy Ravn, du kan bare sende mig en mail med jeres hændelsesforløb og resultater eller bekræfte denne mail.

 

På forhånd tak.

 

Venlig hilsen

Torben Jensen

Tlf 56488147

 

 

Tekstboks: -----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Freddy Ravn [mailto:Freddy.Ravn@svs.regionsyddanmark.dk]
Sendt: 8. februar 2011 14:46
Til: Torben Jensen
Emne: Vedr.: Rottespærrebrønd på Esbjerg Sygehus

Hej.
Vi har hverken kloakrotteproblemer eller driftsproblemer ,siden
Rense — Inspektionsbrønden er blevet installeret.
Mvh.
Freddy Ravn.