Nr. Farimagsgade nr. 33 i København

 

I Nr. Farimagsgade nr. 33 i København er der for hele ejendommen monteret en enkelt

rottespærre 160 mm. med lige gennemløb som skelbrønd ind til ejendommen i år 2004/2005.