Nyheder fra kloaksikring i Danmark.

 

På disse sider vil aktuelle nyheder og almindelig information blive omtalt.

Kloakrottebekæmpelse på Bodilsker Nexø Kommune

Billederne illustrerer Bodilsker Skole, hvor der er blevet opsat 2 rottespærrer som skelbrønde, en til spildevand og en til overfladevandet.