Redegørelse fra Bio living udarbejdet i overensstemmelse med

Hillerød Hospital.

Rapport vedrørende kloakrottebekæmpelse på

Hillerød Sygehus

Frederiksborg Amt

 

Marts 2003

Billedet illustrerer starten på opgravningen, i december måned år 2002 af to hovedkloakker på Hillerød Sygehus i bestræbelserne på at bekæmpe rottebestanden i det interne kloaksystem i ca. 5 m. dybde.

 

Dimensionen på de to hovedkloaker er henholdsvis Ø. 400 mm. I diameter.

Weile-skadedyr

Forebyggelse, Rådgivning, Tilsyn

Cand.jur/Aut. Bekæmper

c/o Econet, klampenborgvej 239, 2800 Lyngby

Mobil: 2448 6777 Tlf: 4588 2096

 

 

 

 

 

Hillerød Hospital og rotter?

 

 

 

Dette er jo to uforenelige størrelser. Rotter forbinder vi med død, sygdomme og ødelæggelse.

 

Sygehuse forbinder vi med ro, lindring og helbredelse.

 

Der har været rotter i og omkring Hillerød Hospital, dengang i 1990erne da kloakkerne bukkede under for tidens tand og kloakrotternes hærgen. I samme årti udsendte Danmarks Teknologiske Institut sine anbefalinger af rottespærrer, idet disse ville kunne eliminere rotteangreb ved en simpel VA-godkendt kloakinstallation.

 

Hillerød Hospital består af ca. 30 bygninger (36-7 på Psykiatrisk Center Nordsjælland) og udgør derfor en hel bydel forbundet med eget kloaksystem, der er tilsluttet hovedkloakkerne i de 4 gader der omkranser sygehuset.

 

Sygehusdriftsledelsen indkaldte i 1999 kloakeksperter fra nuværende Alectia, opfinderen af rottespærrerne Torben Jensen fra Bornholm og undertegnede biolog og formand for ERFA-gruppen mod rotter.

 

Driftsledelsen oplyste om særligt massive rotteangreb ved OP4 dvs. operationsbygningen, hvor kloakrotter blev tiltrukket af sygehusaffald fra gulvafløbene.

 

Nogle rotter blev set omkring bygningerne og det er nu engang ikke så godt, når vi ved at rotter er raske smittespredere at en lang række sygdomsfremkaldende mikroorganismer:

 

Leptospira, salmonella, listeria, staphylococcer, streptococcer, yersenia, herpes, candida, borrelia og i tilgift er de værter for en lang række insekter og parasitter, der jo også kan sprede sygdomsfremkaldende organismer fra rotterne. Fugleinfluenzaen fik jo gang i et storstilet nødberedskab for nogle år siden.

 

Statens Serum Institut har anbragt landmænd og veterinærer fra landbrugene i en særlig beredskabsgruppe, fordi disse erhvervsgrupper i flere tilfælde har været inficeret af resistente staphylococcer.

 

Derfor er det vigtigt at vi bruger ressourcer på at holde rottebestanden væk fra sygehuse og ældrehjem, hvor der i sagens natur opholder sig folk med et svækket immunforsvar.

 

ERFA-gruppen har gennem årene opsamlet erfaringer i hvad der er gået galt i indsatsen mod rotter i Danmark, hvilket medførte sammenskrivningen af Paradigmeskift i Dansk Rottebekæmpelse en hvidbog skrevet til Folketinget og Miljøministeren.

 

I denne tid tager Folketingets Miljøudvalg stilling til om Bekendtgørelsen mod rotter fra 2001 skal revideres i forhold til den sidste nye viden i dansk rottebekæmpelse. Og det er på dette punkt at Hillerød Hospital har førertrøjen på.

 

Som det formentligt første hospital i Danmark er Hillerød Hospital at betragte som kloakrottefrit, fordi Driftsafdelingen har haft særlig interesse i at sanere kloakkerne, og i at opsætte et antal rottespærrer. I 2002 blev der opsat 13 rottespærrer og i 2008 opsættes der to mere i forbindelse med yderligere en kloakrenovering.

 

I 2008 har miljøkonsulentfirmaet BioLiving og undertegnede gennemgået samtlige 160 kloakbrønde og checket rottetilstanden. Der blev fundet spor efter rotter på 3 lokaliteter og disse meget få rotter er nu bekæmpet.

 

Hillerød Hospital er derfor at betragte som kloakrottefrit og fri for rotter..

 

Men rotter er snu og kan komme igen når vi mindst tænker på det. Området skal selvfølgelig følges nøje så der ikke kommer rotter ind ad bagdøren eller ad de åbne vinduer vi ser så mange steder langs kældergangene.

 

Det har vist sig god økonomi i at holde et vågent øje med kloakkerne hvis levetid nu er forlænget med årtier ikke mindst ved installation af rottespærrer, der forhindrer geninvandring af kloakrotter og som har dæmpet rotteangreb fra en betragtelig størrelse til stort set ingen.

 

Hospitalet vil fortsætte indsatsen mod kloakkernes nedbrydning og reparere løbende og indsætte flere rottespærrer så samtlige indgangsveje fra kommunens kloaksystem stoppes.

 

Indsatsen mod rotterne i kloakkerne er nu meget enklere end før.

 

Hvor man før måtte anvendte mellem kr. 150.000 og kr. 300.000 årligt til de såkaldte sikringsordninger med de uklædelige rottegiftkasser kan man nu nøjes med at anvende kr. 5.000 årligt til at sætte sporingsblokke i kloakkerne.

 

Rottespærrerne passer sig selv og beslaglægger ikke driftsmidler. De før så  store mængder gift er reduceret til nogle få sporingsblokke. Indsatsen er således klima- og miljørigtig.

 

Hillerød Hospital kan derfor nu betragtes som et af de første kloakrottefri sygehuse i verden.

 

Resultatet af indsatsen er overbragt til Folketinget og Miljøministeren og Regionsformanden.

 

Torben Sønnichsen

6. Februar 2011

Links: www.bioliving.dk   Wikipedia: rottespærrer

 

Bioliving · Jægergangen 16 · DK-2880 Bagsværd · Denmark
Mobile +45 2728 4899 · Tel. +45 3929 4348 ·
info@bioliving.dk · www.bioliving.dk

 

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Torben Jensen [mailto:info@kloaksikring.dk]

Sendt: 20. januar 2011 13:31

Til: jeclu@noh.regionh.dk

Emne: VS: Rottespærrebrønde på Hillerød Hospital.

 

 

Til Jesper Lund.

 

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Torben Jensen [mailto:info@kloaksikring.dk]

Sendt: 20. januar 2011 13:21

Cc: olse@hih.regionh.dk

Emne: Rottespærrebrønde på Hillerød Hospital.

 

 

Til Jesper Lund.

John Olsen.

Morten Holle.

 

Til orientering for min henvendelse er, at der skal udformes en ny "

Bekendtgørelse til forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark"

Derfor har Folketingets Miljø og Planlægningsudvalg spurgt mig om, at indsamle så meget skriftlig dokumentation på så mange praktiske erfaringer som muligt og her i blandt fra Hillerød Hospital?

Jeg håber det kan lade sig gøre.

På forhånd tak.

 

Venlig hilsen

Torben Jensen

Tlf 56488147

 

 

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Torben Jensen [mailto:info@kloaksikring.dk]

Sendt: 6. februar 2011 16:01

Til: olse@hih.regionh.dk

Cc: jeclu@noh.regionh.dk

Emne: VS: Rottespærrebrønde på Hillerød Hospital.

 

 

Til John Olsen.

 Jesper Lund.

 Morten Holle.

 

Først vil jeg lige sige tak for for, at I gav jer tid til at fortælle mig om de erfaringer som I har haft efter der er blevet monteret Rense - Inspektionsbrønde med rottespærrer i kloaksystemerne på Hillerød Amtssygehus siden år 2002.

 

Jeg forstod på dig John Olsen, at jeg godt måtte videregive jeres erfaringer og oplysninger til Folketingets Miljø - og Planlægningsudvalg, som de er meget interesseret i at få skriftligt oplyst nu, når de skal sagsbehandle den nye " Bekendtgørelse som er en plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark.

 

Torben Sønnichsen som har konsulteret undersøgelser af kloakrottebestanden hos jer har derfor udarbejdet en redegørelse og fremsendt den til mig som han mener, vi kan tillade os at udlevere til Miljø - og Planlægningsudvalget i Folketinget.

 

Derfor vil jeg lige spørge jer først om, er det i orden for jer, hvad Torben Sønnichsen har udarbejdet i sin redegørelse? Hvis I mener det er i orden, hvad Torben Sønnichsen skriver, så fremsender jeg det til Miljø - og Planlægningsudvalget i nær fremtid.

 

Hvis der er noget i redegørelsen som I mener skal ændres så gør vi det.

 

På forhånd tak.

 

Med venlig hilsen

Torben Jensen

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Jesper C. Lund [mailto:jeclu@noh.regionh.dk]

Sendt: 6. februar 2011 21:16

Til: Torben Jensen; John Olsen

Emne: SV: Rottespærrebrønde på Hillerød Hospital.

 

 

Kære Torben Jensen

Hermed lidt præcisering.

 

Hillerød Hospital, ikke sygehus. (Efter nedlæggelsen af Amterne er vi blevet et Hospital).

Ca. 30 bygninger (36 minus 7 på Psykiatrisk Center Nordsjælland).

 

Med venlig hilsen

Jesper C. Lund