Malmø kommune Ribersborg Skole

 

Her var der rotteproblemer på Ribersborg Skole hvor rotterne via kloaksystemet var kommet ind i skolens lokaler.

 

Ribersborg Skole valgte at få monteret 5 rottespærrebrønde med vandlås som skelbrønd ind til parcellen Ribersborg Skole i 2009.

 

Se billeder af kloakprojekt på 

Mamø Borgerskole

Se billeder af kloakprojekt på Pauliskolen i Malmø

Se billeder af kloakprojekt på

Sofielundsskolen

Se billeder af kloakprojekt på

Sødertorpgården.

Se billeder af kloakprojekt på

Ribersborg Skole i

Malmø 

 

Retur til forsiden