Tekstboks: Retur til nyhedsindekssiden

Se kloakprojekt fra Horsens Kommune med de positive driftsresultater.

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Torben Jensen [mailto:info@kloaksikring.dk]

Sendt: 6. februar 2011 08:45

Til: khm@horsensvand.dk

Emne: VS: Rottespærrer med Tilbageløbsstop og Højvandslukke

 

 

Til Kai H. Mogensen.

Er det muligt for dig i denne uge, bare ganske kort at beskrive om driftserfaringerne med den Rense - Inspektionsbrønd med rottespærre, som I i Horsens kommune fik monteret i hovedkloakken i år 2005 som vandlåsmodel med rørdimensionen på 250mm. i gennemløb.

Der er ved at blive udarbejdet en ny "Bekendtgørelse og plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark " Derfor er jeg blevet bedt om at insamle så mange praktiske driftserfaringer med mine rottespærrebrønde fra kommunerne som muligt i Danmark.

 

Med venlig hilsen.

Torben Jensen.

 

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Torben Jensen [mailto:info@kloaksikring.dk]

Sendt: 20. januar 2011 10:43

Til: khm@horsensvand.dk

Emne: VS: Rottespærrer med Tilbageløbsstop og Højvandslukke

 

 

Til Kai H. Mogensen

Til orientering, jeg sender hermed filmen med rottespærren,som både har højvandslukke og tilbageløbsstop i samme brønd.

Og tak fordi du vil skrive om jeres erfaringer med den rottespærrebrønd som du fik sat op i Horsens.

 

 

Emne: Rottespærrer med Tilbageløbsstop og Højvandslukke

 

 

http://www.kloaksikring.dk/broendmedspaerrettilbageloeb.wmv

 

 

Venlig hilsen

Torben Jensen

Tlf 56488147

 

Tekstboks: -----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Kai H. Mogensen [mailto:khm@horsensvand.dk]
Sendt: 14. februar 2011 15:36
Til: info@kloaksikring.dk
Emne: Anvendelse af rottespærre

Tekstboks: Torben Jensen

Hermed som lovet en udtalelse over driftserfaringer ved anvendelse af rottespærre monteret i en rense- og inspektionsbrønd.

Brønden er etableret udfor Smedegade 98, 8700 Horsens.
I forbindelse med monteringen blev  det nødvendigt at lave vandlåsen således at indløbskote og udløbskote er den samme. Dette skyldes hovedledningens fald på.

Brønden inspiceres op til 4 gange om året. Herved konstateres der kun lidt sand og fedt i vandlåsen.

Med venlig hilsen 

Kai H. Mogensen
Ingeniør 

Horsens Vand A/S
Grønlandsvej 5, 2.sal 
8700 Horsens 

Tlf.: 76 26 87 00
Direkte: 76 26 87 51 
Mobil: 20 80 12 90 

E-mail: khm@horsensvand.dk 
www.horsensvand.dk