Tekstboks: Hej Torben Jensen.
Tak for et behageligt møde, jeg sender dig et oversigtskort for de 2 steder vi omtalte på mødet. Det ene sted var hos en privat borger, der havde rotteproblemer inde i huset i år 2000. Vi aftalte placering af en rottespærrebrønd med vandlås, selv om der næsten ingen fald var ud til hovedledningen på 2-4 cm, men med ejerens samtykke ville vi forsøge alligevel. Brønde skulle følges med regelmæssig inspektion og indtil nu har der ingen problemer været.

Det andet sted var en fødevarevirksomhed i skive hvor der var konstateret rotter i et varelager, rotten blev fanget og efter gennemgang af kloaksystemet, hvor der ikke blev fundet fejl, blev der besluttet, at sætte rottespærrebrønde både på regn-og spildevands-ledning.
Der blev sat 2 af vandlåsmodellen på spildevandsledningen og 2 stk. af den almindelige store model på regnvandsledningen.
Se foto 1-2 og 3 der viser placeringen i 2003
Der har ikke været konstateret rotter siden, og der har ikke været driftsproblemer.