Nyheder fra kloaksikring i Danmark.

 

Her vises billeder fra kontrol og inspektion af

VA-Godkendt rottespærre med lige gennemløb.

Eksempel. Først en kontrol på,

hvor stor brøndtypen er.

Denne brønd er en Wavin standardbrønd

425 mm. med 160 mm. gennemløbsrør.

Dette billede viser rottespærren

til lige gennemløb.

Rottespærren til lige gennemløb bliver her sænket ned i bunden af standardbrønden.

Dette billede viser rottespærren

til lige gennemløb.

Her ligger rottespærren præcis og hviler på banketten i bunden af brønden, med pilen i spildevandets medløbsretning.